Ansök om krisstödet!!!

Mellan 9 augusti och 20 september 2022 kan du söka krisstöd till animalieproduktionen. Information finns hos länsstyrelsen och Jordbruksverket. Stödet sök hos Boverket via denna länk www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/statligt-stod-for-okade-kostnader-inom-jordbrukssektorn/ Stöd per nötkreatur: Mjölkko – 2 700 kronor Övriga hondjur över ett år – 760 kronor Handjur över ett år – 1 300 kronor Stöd ges till det genomsnittliga antal mjölkkor och hondjur över ett år som hölls i besättningen under 2021 och för det antal handjur över ett år som levererades till slakt under 2021. Om antalet djur under 2021 inte är representativt för din produktion, finns regler som tar hänsyn till det. Ansökan är öppen till den 20 september, men vänta inte till sista dagen. Beroende på vilken produktion och företagsform, så är det en del räknande och dokument som ska med.