Som medlem är du med både i Din lokala klubb och i riksföreningen SNP.

Medlemsavgiften består av två delar; Klubbavgift och serviceavgift.

Klubbavgiften varierar mellan 50-200 kronor beroende på vad klubben beslutat. Avgiften är inte momsbelagd och är inte avdragsgill.

Serviceavgiften går till SNP och grundar sig på hur stor och vilken typ av produktion ditt företag har. Moms tillkommer och avgiften är avdragsgill.

Som medlem får du också rabatt på tidningen Nötkött.

Serviceavgift enligt stämmobeslut 2020

Två produktionskategorier, slaktdjur eller dikor, beroende på företagets huvudsakliga produktion.

I gruppen slaktdjur räknas tjurar, stutar, kvigor, kor och mellankalv. Två mellankalvar räknas som ett slaktdjur.

Exempel:

  • 20 dikor och slutuppföder kalvarna till slakt= Dikor
  • 35 dikor och 300 inköpta kalvar för slaktuppfödning= Slaktdjur

Servicesavgift slaktdjur

  • 0- 50 slaktdjur per år  – 500 kronor
  • 51-100 slaktdjur per år – 900 kronor
  • 101 eller fler slaktdjur per år – 1 500 kronor

Serviceavgift dikor

  • 0 – 25 dikor – 500 kronor
  • 26 – 50 dikor – 900 kronor
  • 51 eller fler dikor – 1 500 kronor