GDPR

Sedan maj 2018 gäller en ny datalag med syfte att skydda personuppgifter från att spridas dit de inte hör hemma.

I länken kan du läsa om vilka uppgifter SNP har om dig och hur vi hanterar dem.