Grattis Fjösets Lantbruk Jämtland

 Grattis Årets Nötköttsföretagare 2020!

Patrik Agerberg och Mikael Eriksson, Myckelåsen, Hallen

Årets nötköttsföretagare har arbetar kontinuerligt med innovation både vad gäller management, såväl som med ny teknik. Tidigare erfarenheter från andra arbetsplatser har inspirerat till att omsättas i den egna nötköttsproduktionen, till exempel varit föregångare med att arbeta med LEAN.  De har också utvecklat ett system som digitalisera både djur och växtodling och möjliggör kontinuerlig uppföljning av produktionen.

Företaget kombinerar gamla arbetssätt med ny teknik som GPS-sändare på korna, och skapar förutsättningar för att driva en mer rationell och lönsam produktion, samtidigt som man bevarar traditionell fäboddrift.

Ladugården är byggd så att större studiebesök kan tas emot och företaget delar generöst med sig av sina erfarenheter, genom att ta emot studiebesök från många olika typer av besökare såsom elever på naturbruksgymnasier och representanter från olika myndigheter.