hpnötgrislamm

hpgrisnötlamm.se

Nu får Handlingsplanen en egen hemsida med information om arbete som pågår och projekt som blir klara. Här finns även information om vilka som ingår i styrgrupp, projektgrupp och referensgrupperna att alla ska kunna läsa om planen och de resultat som presenteras en ny hemsida

Planen består av 48 delmål och 123 åtgärder inom tre fokusområden

  • klimat och kretslopp
  • foodservice
  • rätt sortering och köttkvalité

Sida hittar du på hpgrisnötlamm.se