travel-2650303_1280

I år är Köttriksdagen på allas hemmaplan!

Den fysiska Köttriksdagen som var planerad i Jönköping är inställd på grund av pandemin.
Istället kommer alla medlemmar och ombud klubbvis kunna följa stämman via storbildskärm och efteråt fortsätta gemenskapen kring en god middag med den egna klubben. Vår förhoppning är detta upplägg gör det möjligt för fler att kunna vara med på en Köttriksdag även i dessa Coronatider.
Klubbarnas ombud och övriga deltagare träffas i respektive ”stämmolokal” för att tillsammans med rösträknare och teknikens hjälp delta i stämmans beslut. Varje klubb kommer kunna ställa frågor under debatter och motionsdiskussioner. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som avgör hur många fler medlemmar och andra intresserade som kan delta på varje plats. Tekniken vi använder oss av är digitala möten via TEAMS.

Efteråt ordnar varje klubb ett eget festarrangemang för firande och gemenskap. Som vanligt kommer årets nötköttsföretagare utses, och kanske är det på er bankett vinnaren finns med!


Anmälan till respektive stämmolokal och festarrangemang sker på denna hemsida till SNP centralt.

Köttriksdagen är fredagen den 20 november kl 14-17