Jan

Jan Forssell slutar som SNP ordförande

Vid årets stämma kommer SNP välja en ny ordförande. Jan Forssell Bjursås i Dalarna valdes in i styrelsen 2003 och har varit ordförande sedan 2012.

Under hans tid som ordförande har SNP stärkt sina positioner och inlett flera viktiga samarbeten.
Bildandet av LRF Kött för att effektivare driva djurslagsgemensamma frågor, sedan i år är SNP även organisationsmedlemmar vilket innebär mer påverkansarbete och samverkan.

2016 bildades Gård och Djurhälsan där SNP tillsammans med Svenska Grisföretagarna, Svenska fåravelsförbundet och Svenska Köttföretagen är ägare. Det säkerställer tillgången på rådgivning och expertkompetens för våra medlemmar.

Under dessa år har näringen också skapat begreppet ”Handlingsplanen” att tillsammans med berörda myndigheter och organisationer, slakt och handel arbeta fram en verksamhetsplan för utveckling av näringen.