Köttriksdag 2021 – Program & föreläsare

Program

Onsdag 3 november 

14.30 – 17.30 Besöksgårdarna är öppna och bjuder på korv 
18.00 – 20.00 Inregistrering och ombudsanmälan på Scandic Elmia 
18.30 – 20.30 Middag på Scandic Elmia 

Torsdag 4 november
Alla programpunkter sker på Elmia Kongress 

8.00 – 9.30
Ordförande konferens   
8.30 – 10.00 
Registrering och fika bland utställarna  
10.00 – 12.00 
Öppning av Köttriksdagen  

  • Helena Jonsson Landshövding Jönköpings län 
  • Inspirationstal av Richard Tellström 
  • Christina Nordin Generaldirektören på Jordbruksverket 
  • Presentation av huvudsponsorer 

12.30 – 13.30 Lunch och tid med utställarna 

13.30 – 17.00 
Isabel Moretti VD Svenskt Kött
SNP stämma
Information från Eirikur Einarsson, områdeschef för kontrollverksamheten på Livsmedelsverket och frågor från medlemmar.
Fika med utställarna  

17.00 – 18.30
Mingel med utställarna  

18.30 – 19.30
Fördrink hos utställarna  

19.30 – sent…
Tre rätters middag  

  • Prisutdelning Årets nötköttsproducent 
  • Underhållning och dans till Lifvens

Lifvens har tagit sitt namn efter en stortjuv på 1800 talet, vilken bodde i Lönneberga trakten, gruppen har spelat tillsammans sedan 1994. Musiken kör som ett trimmat ånglok genom svensk, irländsk, och amerikansk folkmusik. Allt framfört med en småländsk underton och lokal anknytning. Olycklig och lycklig kärlek, öl, mjölk, kanalgrävning och fågelskådning är några av alla de livsnödvändiga saker som behandlas i låtarna. Vi, numera ett lite äldre pojkband spelar fortfarande efter 27 år med samma drivkraft som drog igång det hela, spelglädjen och härjet från publiken. 5 fullängsd cd och ett antal singlar har vi gett ut under åren och till julen 2016 kom julskivan “Tänd alla bloss”. Spelningarna har tagit oss till allt från kyrkor, festivaler, folkparksfester och pubar. 

Tillsammans med er ska vi fixa till en riktig Fest!

Patric Engqvist Sång gitarr
Kenneth Rosén Sång banjo
Ulf Nilsson Sång fiol
Anders Nilsson Sång dragspel
Tommy Eklund Sång trummor
Tony Frost Sång bas

Finns på Facebook och Spotify

Fredag 5 november 
Alla programpunkter sker på Elmia Kongress

8.30 – 11.30
Valbara seminarier med transportpaus och fika med utställarna 

Pass 1, 8.30– 9.10  

  • Per-Anders Andersson – Vallen en hållbar gröda 
  • Virpi Welling – Friska kalvar 
  • Theres Strand – Handlingsplan Nöt  

Pass 2 – 9.20 – 10.00  

  • Henrik Thurefjäll – Beteende hos vildsvin 
  • Anna Ross – Knep för bra kommunikation på nätet 
  • Per-Anders Andersson – Vallen en hållbar gröda  

10.00 – 10.30
Fika med utställarna 

Pass 3 – 10.30 – 11.10  

  • John Oscarsson, Claes Dahlberg – Generationsskifte utan arv 
  • Jens Fjelkner – Regenerativt lantbruk med betesdjur 
  • Dan Waldemarsson, Biofri Gas – Biofri gas på gårdsnivå  

11.30 – 12.15
Dan Sandberg – Effekterna av CAP på din gård

12.15 – 13.15
Lunch och tid med utställarna 

13.15 – 14.45
Ann-Helene Meyer von Bremen, Per Frankelius och moderator Stefan Ljungdahl 

14.45 – 15.00
Köttriksdagen avslutas 

Gemensamma föreläsningar


Richard Tellström – Coronan, klimatet och hållbarheten; Bättre affärer än någonsin 

Richard Tellström är docent i måltidskunskap och expert på SLU Future Food. 

I denna föreläsning lyfts 2020-talets nya konsumentvärderingar, hur matkulturen förändrats av kriser i sig och Coronan i synnerhet, svängningen mot en mer klassiskt sammansatt kost, mot kött med ursprungsberättelser från REKO-ringar och att råbiffsätandet ökat det senaste året. Framåtblickande handlar om klimatfrågan och hållbarhetstänket som en möjlighet och att de stora förändringarna drar igång redan nu. Det blir också en utblick mot ”det digitala köttet”; e-handel, robotplockning, artificiell intelligens och bättre affärer än någonsin. 

 


Dan Sandberg – Effekterna av CAP på din gård 

Dan är agronom har tidigare varit ekonomi och företagsrådgivare men jobbar idag som verksamhetsutvecklare på LRF Jönköping med ansvar för äganderätt och jordbrukspolitik. År 2023 är det dags för en ny programperiod. Dan berättar och förklarar utifrån stundande vetskap vilken effekt kommande CAP-period har för din gård. 

 


Ann-Helene Meyer von Bremen – Kon – från miljöbov till miljöhjälte 

Ann-Helene är journalist och författare där hon i bloggar, böcker och debatter skriver om lantbruk, mat och miljö. Hon är själv ekologisk lantbrukare med kor på en gård i Uppland. Hon driver också bloggen Hungry&Angry där hon ger läsarna en inblick i hur viktiga djuren är för världens välmående, mångfald och inte minst vår existens. Lyssna till Ann-Helene hur hon ser på vår omvärld och hur får vi vår ko att gå från miljöbov till miljöhjälte. 

 


Per Frankelius – Glömde FN:s klimatpanel fotosyntesen? 

Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet och en aktiv skribent och debattör kring jordbrukets miljö och dess egentliga påverkan. Han har gjort kritiska analyser av hur FN:s klimatpanel IPCC ser på jordbrukets klimatpåverkan. 

 


Stefan Ljungdahl – Hur ska vi slå igenom det massiva media-bruset mot kött 

Stefan är VD för tidningen Jordbruksaktuellt och en aktiv landsbygd debattör. Lyssna till ett föredrag där Stefan Ljungdahl kommer att leda oss genom ett panelsamtal mellan Ann-Helene Meyer von Bremen samt Per Frankelius där de knyter ihop de två föreläsningarna Kon- från klimatbov till miljöhjälte samt Glömde FN:s klimatpanel fotosyntesen? 

Föreläsare seminarier fredag förmiddag 


Per-Anders Andersson – Vallen en hållbar gröda 

Växtodlingsrådgivare som vigt sin profession åt vall. Har både drivit eget och varit anställd rådgivare. Jobbar nu på Lantmännen som vallexpert. Per-Anders är Jönköpings läns ”guru” inom vallodling och blev 2019 årets rådgivare. Det som Per-Anders inte vet om vall, är inte värt att veta.  

 


Jens Fjelkner – Regenerativt lantbruk och betesdjurens roll för skapandet av vitalare ekosystem 

Jens driver idag Sjövången Jordbruk AB där man har en av Sveriges äldsta angus-besättningar. Tillsammans med djuren och jobbar han för att på ett regenerativt sätt bygga upp microlivet och mullhalten i jorden och på så vis lagra mer kol och göra jorden ännu bördigare – allt genom mer styrd och planerad betesproduktion. 

 


Virpi Welling – Kalvköpande besättning med friska kalvar – utmaning och möjlighet 

Lunginflammationer och smittskyddsutmaningar med välfungerande insättning och mottagning av kalvar är hennes specialområde och intresse. Det finns många olika sätt att lyckas med kalvuppfödning som resulterar i friska och välmående kalvar med bra tillväxt. Internationella inblickar och praktiska lösningar och tips utlovas. 

 


Dan Waldemarsson och Biofri gas – Biogas på gårdsnivå med småskalig uppgradering till LBG 

Dan har sedan 2011 haft en egen biogasanläggning som försörjer hans gård med el och grannes växthus på 1500 m2 med värme. Lyssna till där Dan berättar lite om denna resa och hans sedan länge, fokus på att minimera oljeberoendet. Nu pågår ett nytt steg – att kyla gasen till flytande metan, LBG -170 grader. Med på föreläsningen kommer även Biofri gas att vara, för att presentera deras småskaliga uppgraderingsanläggning, som byggs i en container. Deras vision och dröm är naturligtvis att i framtiden lyckas producera småskaligt eget bränsle på gården och landsbygden. Lyckas projektet så tar de och näringen ett stort kliv åt det hållet.  

 


Therese Strand – Resultat från Handlingsplan Nöt 

 • Klimatåtgärder på svenska nötköttsgårdar 
 • Meat Standard Sweden – ett sätt att förutsäga köttkvalitet vid slakt 

Branschen har jobbat med nationella handlingsplaner för svensk nöt-, gris- och lammproduktion sedan år 2015. De senaste åren har den övergripande målsättningen varit att öka efterfrågan på svenskt kött. Detta genom att arbeta inom områdena Klimat & kretslopp, Foodservice och Ätkvalitet & Rätt sortering. Theres Strand är ansvarig för AO Bransch på Svenska Köttföretagen och har jobbat som projektledare för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm sedan uppstarten. Under föreläsningen kommer Theres att berätta om resultatet från flera av de projekt som drivs inom Handlingsplanerna. 

 


Henrik Thurefjäll – Rumsliga beteenden hos vildsvin – hur kan lantbruket påverka dess framfart 

Henrik är akademisk doktor i viltekologi. Han har forskat i hur vildsvinens beteenden påverkas av dess omgivning. Hur människan har skapat dess omgivning, vilka faror finns, används jakt med mera, det är flera olika faktorer som är relaterade till hur grisens rörelsemönster formas och då påverkar grisens födosök, rörelse, undvikande, vila, territoriellt beteende med mera. Lyssna till Henrik om hur vi som lantbrukare kan, utifrån ett förvaltningsperspektiv, utnyttja forskningens resultat för att reducera skador på gröda och samtidigt minska antalet trafikolyckor.  

 


John Oskarsson och Claes Dahlberg – Övertagande utan arv

Lantbrukaren som tillsammans med sin företrädare Allan Ekstrand löste övertagande och generationsväxling på lite annorlunda sätt. John äger idag sina egna djur och maskiner men arrenderar marken, som står för en fjärdedel av den totalt brukade arealen, samt byggnader av Mikael som är Allans son, som även de generations växlat. Johns företag Änga Simmental är idag en av Sveriges ledande uppfödare av rasen Simmental.