Köttriksdag 2022 – Besöksgårdar

Guld sponsorer Köttriksdagen 2022

Hageberg

Gården drivs av Fredrik Gehrke med stöttning av tidigare generation.

Driften togs över från Holger, Fredriks far, under hösten 2021. Gården består av ca 550 ha, varav 150 ha är beten med fokus på naturbeten med en stor del översvämningsmark, 120 ha vall, 12 ha majs samt spannmål och proteingrödor för både egen konsumtion samt för avsalu.

Fram till 2000 fanns det mjölkkor på gården, när den produktionen avslutades, utökades den befintliga uppfödningen av tjurar. Fredrik var i Kanada och jobbade på en dikogård under 2011 och fick inspirerande kunskap med sig hem. 2013 byggdes en kombinerad diko- och köttdjurstall som stod klar till hösten. I den finns plats för ca 450 köttdjur varav 60 dikor med rekrytering.

Dikorna är av raserna Charolais, Blondé och Simmental med en inriktning mot att ha treraskorsning på korna, som betäcks med Blondé. Gården köper in dikalv på hösten för slutgödning tillsammans med egna kalvar. Utöver dikalvarna så har de omgångsuppfödning av mjölkrastjurar, sju grupper med vardera 38 tjurar och slakt varannan månad. Tjurarna får en mix av kross-ensilerad spannmål, ensilage och majs.

Besöksgårdarna ligger nästgårds ca 25 km sydväst från Örebro. Sväng av vid avfart 105 från E20 mot Vallby.

Kontaktuppgifter:
Fredrik Gehrke
073 020 07 55

Klicka för karta:
Hageberg 127
694 95 Vretstorp

Nalaviberg Viby Beef

Gården drivs av Håkan och Catharina Carlsson i det vackra Viby. Driften övertogs 1998 från Håkans far, då var det 88 ha växtodling. Sedan dess har mer mark köpts till och fler marker arrenderas. Idag brukar Håkan och Catharina totalt 325 ha, varav ca 100 ha vall och naturbeten ca 80 ha. På gården odlas också spannmål för avsalu.

De första fyra korna köptes 1999 för att sköta ett nyrestaurerat naturbete på ett naturreservat som finns på gården. Korna blev fler och fler och 2006 byggdes ett stall och 2008 byggdes ytterligare ett. Stallarna är öppna med djupströbäddar, stora skrapytor och foderbord utan tak.

Idag består besättningen av 100 kor, fördelade på två kalvningsperioder, höst och vår. De flesta kalvarna säljs, utom de hondjur som behövs för rekrytering.  Det är en bruksbesättning med företrädesvis Red Angus och Simmental korsningar på kosidan. Tjurarna är av raserna Red Angus, Simmental och Limousine.

Besöksgårdarna ligger nästgårds ca 25 km sydväst från Örebro.

Kontaktuppgifter:
Håkan Carlsson 070-533 92 60
Catharina Carlsson 070-323 00 02

Klicka för karta:
Nalaviberg 150
694 95 Vretstorp