Föreläsare

Guld sponsorer

Paneldiskussion

Lars Höök - Moderator

Lars Höök är agronomutbildad journalist som skrivit för Land Lantbruk i 17 år. Han var under fem år EU-korrespondent stationerad i Bryssel och har varit presschef på LRF i Stockholm under 8 år. 2008 startade han mediabolaget Höök Media AB med inriktning på lantbruk, livsmedel och kommunikation. Han har under flera år arbetat med Svenskt Kött och har bland annat skrivit ”Nötkött och klimat” samt ”Svenskt griskött- det hållbara valet”.

Stefan Eriksson - Matupplevelse

Stefan är kock och krögare på Restaurang Brutalisten i Stockholm. 2005 stod han som vinnare i Årets Kock, en tävling som Stefan numera är råvaruansvarig för. Råvaran är också i centrum för Stefans arbete inom föreningen Exceptionell Råvara som är en ideell förening som skapar kontakt och fördjupar relationerna mellan svenska råvaruproducenter och kockar.

Märta Jansdotter Aguirre – Biologisk Mångfald

VD för Gröna gårdar som säljer gräsuppfött ekologiskt kött online. Märta är också engagerad i såväl det Svenska som globala nätverket för Regenerativt Lantbruk som är ett arbetssätt att gynna jordhälsan och den biologiska mångfalden. Det bygger på mångsidighet och varierad växtföljd.

Charlotte Åkerlind – vallens viktiga värde

Charlotte är Lantmästare och grundare till Lantbruks Analys AB som är ett flexibelt laboratorium med en bred kunskap för foder. Charlotte har 20 års erfarenhet av odling i olika klimatzoner och analyser, utvärdering och rådgivning av vatten, jord, gödsel, foder och livsmedel från olika delar av världen. Hon är också rådgivare till svenskt lantbruk för att bibehålla friska jordar, lönsamhet och hållbara företag.

Åsa Lannhard Öberg - beredskapsperspektiv

Åsa jobbar sedan länge på Jordbruksverket och är jordbrukspolitisk utredare inom området som berör livsmedelskedjan och export. Arbetet innebär att följa hur produktion, handel, konsumtion och försörjningsförmåga för kött, ägg och mejeriprodukter utvecklas. Hon sammanställer och kommunicerar underlag om styrkor och mervärden i svenskt lantbruk. Är involverad i diverse uppdrag inom livsmedelsstrategin, projektleder uppdraget att främja ekologiska livsmedel och är engagerad i Jordbruksverkets arbete med konkurrenskrafts- och totalförsvarsfrågor.

Anders Karlsson – Hälsoaspekter

Anders H. Karlsson är köttvetare och agronom, med fokus på husdjursvetenskap, från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Från samma universitet har Anders också en Agronomie doktorsgrad i ämnet köttvetenskap med fokus på köttets ätkvalitet. Sedan 2004 är han professor i köttvetenskap, fram till 2016 på Köpenhamns universitet, och sedan 2016 på SLU.

Fredagens föreläsare

Isabel Moretti – Värdet av svenskt kött

Isabel är VD för Svenskt kött sedan 2019. Svenskt Kött är en varumärkesoberoende organisation och en mötesplats för konsumenter som vill diskutera, inspireras och lära sig mer om svenskt kött och dess mervärden. Uppdraget är att se till att konsumenter känner tillit till och har förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning och att förstahandsvalet är det svenska köttet när vi äter kött. Isabel har jobbat mycket för att lobba om det kons miljönytta och varför det är viktigt att vi fortsätter ha en nötköttsproduktion i Sverige.

Jens Thulin – Produktion och lokal marknad

Jens är entreprenör och lantbrukare på Vismarlövsgården där han, tillsammans med sin familj, bedriver bland annat nötköttsproduktion, växtodling samt stuteriverksamhet. Han är sedan hösten 2020 en av två grundare till företaget Mylla.se. Myllas målsättningen är att utveckla Sveriges främsta marknadsplats för transparent direktförsäljning av lokalproducerade råvaror i synnerhet och svenskproducerade livsmedel i allmänhet där producenter och tillverkare ska ge möjlighet att nå ut med sina varumärken och sin story. Bolaget har snabbt vuxit fram som en utmanare till det oligopol vi ser inom livsmedelsbranschen med ett fåtal stora aktörer som sitter på all makt.

Martin Andersson – Produktion

Martin Andersson är delägare i Löderups Växt AB nere på Österlen. Gården bedriver dikoproduktion med 70 dikor som går ute året om och sedan 2021 säljs kalvarna efter avvänjning på hösten. Växtodlingen består av 260 med Potatis, lök, morötter, spenatfrö, ängsgröe, sockerbetor, raps, grynhavre, vårvete, korn, höstvete, ärt/havre och slåttervall. Gården arbetar mycket med uppföljning för att ha en så ekonomisk produktion som möjligt. Gården är utsedd som Årets Nötköttsföretagare i Skåne 2023. Martin kommer prata om vilka verktyg och metoder han använder för att följa sin produktion.