Om oss

Sveriges Nötköttsproducenter är en intresseförening för alla kategorier av nötköttsproducenter.

Målet är att:
– förbättra lönsamheten i nötköttsproduktionen
– hävda nötköttsproducenternas intressen
– initiera och följa upp forskning, utveckling och rådgivning
– öka och underlätta kontakten mellan nötköttsproducenter i hela landet

Sveriges Nötköttsproducenter har 18 lokala klubbar i olika delar av landet som bevakar de regionala/lokala nötköttsfrågorna och ordnar gårdsbesök, kurser, studieresor, trivselarrangemang, mm.

Som medlem i SNP är Du både medlem i en klubb (distriktsförening) som oftast omfattar ett län och i riksföreningen. Under fliken lokala klubbar hittar Du kontaktuppgifter till klubbarna.

Vårt mål är att

Förbättra lönsamheten i nötkötts produktionen

Hävda nötkötts producenternas intressen

Initiera och följa upp forskning, utveckling och rådgivning

– öka och underlätta kontakten mellan nötkötts producenter i hela landet

Medlemsavgift

Som medlem betalar du dels en avgift till klubben (distriktsföreningen) och dels en serviceavgift till riksföreningen. Serviceavgiften finansierar SNP:s verksamhet och ger oss möjlighet att påverka myndigheter, beslutsfattare och  andra organisationer för att gemensamt lyfta svensk nötköttsproduktion.

Till Sveriges Nötköttsproducenter är också de 7 rasföreningarna knutna.

Som medlem i SNP får Du rabatt på:

  • Tidningen  Nötkött som utkommer med 6 nummer per år. Här kan Du få det senaste när det gäller praktik, forskning och ekonomi inom nötköttsproduktionen, såväl från Sverige som från utlandet. För prenumeration kontakta redaktionen 010-471 06 54 eller notkott@vxa.se
  • Prenumeration av kalkylbladen för Gård och Djurhälsans verktyg för produktionsuppföljning.

Lokala klubbar

SNP har 19 regionala klubbar som bevakar nötköttsfrågor i sitt område. Klubbarna ordnar gårdsbesök, kurser, resor och trivselarrangemang. I klubbarna hittar du ett bra nätverk  och erfarenhetsutbyte som du har nytta av i ditt företagande. Som medlem i SNP är du medlem både i en regional klubb och riksföreningen. 

Rasföreningar

Ett antal rasföreningar finns anslutna till Sveriges Nötköttsproducenter.

SNP varumärkesmanual

Vår varumärkesmanual innehåller vad SNP står för, vad vi strävar mot och vad vi kan tillföra.

Detta blir vårt gemensamma varumärke och sätter tonen för vår verksamhet och kommunikation