You are currently viewing Öppet brev till slakterierna om krav på höjt avräkningspris

Öppet brev till slakterierna om krav på höjt avräkningspris

För många företag med nötköttsproduktion är kostnadsläget mycket pressat, med skenande priser på drivmedel, gödsel och foder.
 
Tillsammans med ordföranden i klubbarna har styrelsen tillsammans skrivit ett öppet brev till slakterierna att landets nötköttsproducenter måsta ha ett högre avräkningspris om vi ska fortsätta producera svenskt nötkött.
 

Stockholm den 8/4 2022

Öppet brev från Sveriges Nötköttsproducenter till Sveriges slakterier

Nu måste avräkningspriset upp på nötkött! Vi uppmanar er, Sveriges slakterier, att på ett märkbart sätt höja avräkningspriset och därmed utmana handeln att testa konsumenternas betalningsförmåga för svenskt nötkött.

Under torsdag den 7 april samlade vi i SNP ordföranden från köttklubbar i hela Sverige. De utryckte uppgivenhet, frustration och rådvillhet – läget är kritiskt för svensk ungnötsproduktion. Detta har vi förmedlat till er under återkommande möten under vintern/våren, men det händer allt för lite och allt för långsamt. Vi ser hur de europeiska avräkningspriserna på nötkött stiger dramatiskt – varför följer inte det svenska priset med?

Uppfödare av ungtjurar väljer nu att inte sätta in kalv i sina stallar, kalkylen visar på 4–5000 kronor back per djur. Det talas även om en bojkott. Detta är förödande för hela den svenska nöt- och mjölkbranschen och effekterna kommer att sprida sig vidare ut i livsmedelskedjan.

På mötet deltog en representant för Regeringskansliet som uttryckte åsikten ”inga krisstöd kan ersätta en fungerande marknad”. Handeln signalerar att de kan frångå gällande avtal för att säkerställa fortsatt svensk produktion. Men då måste en större del av matkronan gå till primärproducenten, något vi självklart instämmer i. Var är ni?

Vi kan och vill producera – men inte till dagens priser. Nu måste det vara slut på tomma löften!

Styrelsen för Sveriges Nötköttsproducenter och ordförandena i Sveriges Köttklubbar