Svenska Angusföreningen

Kontaktpersoner

Mattias Wistrand

Ordförande

My Rask

Sekreterare

Olle Averhäll

Kassör