Rasföreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till klubbarna och länkar till de klubbar som har egen hemsida.

Klubbråd
Klubbrådet består av ordförande eller annan utsedd person från varje klubb. Rådets huvudsakliga syfte är att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman. Vid behov kan rådet också diskutera andra frågor.

Rådets presidium består under 2023/2024 av ordförandena i Blekinge och Gotlands klubbar.

Våra klubbar