Skicka in avräkningar

Om du får din avräkning på mail, eller om du går in och hämtar den på slakteriets hemsida,  kan du skicka in till Prisportalen genom att maila avräkningsfilen till

prisportal@notkottsproducenter.se

Om du får en pappersavräkning per post kan du fota eller skanna den och bifoga mail till adressen ovan. Om avräkningen är svårläst kommer vi att höra av oss och har möjlighet att lägga in den manuellt.

Vanliga frågor:


Bryter jag mot mitt avtal med slakteriet om jag skickar in? Jag har en sekretessklausul där det står att jag inte får tala om vilket pris jag har.

När dina priser kommer in till Prisportalen läggs de in databasen automatiskt och ingen person ser vad du har fått betalt för dina djur. När priserna publiceras i Skiras Lumen är de helt anonymiserade och kommer endast att härledas till en viss region.


Kostar det något att vara med?

Än så länge kan vem som helst både skicka in avräkningar och ta del av den data som finns hos Skira i Lumen. På sikt kan åtkomsten till data komma att begränsas till medlemmar i SNP och åtkomsten för forskare och rådgivare beläggas med en avgift.

Ändamål
Sammanställa anonymiserad statistik av slaktavräkningar. Sammanställningen görs av Sveriges Nötköttsproducenter, SNP, utifrån slaktavräkningar som samlas in elektroniskt.

Personuppgifter 
Epost som skickas till SNP kan ibland innehålla personuppgifter. Personuppgifterna kan förekomma i avsändare, meddelandetext eller bilagor.
 
Behandling 
I syfte att sammanställa anonymiserad statistik kommer epostmeddelanden systematiskt att gås igenom för att hitta prisuppgifter. Behandlingen sker inom EU.
 
När epostmeddelanden gås igenom kan personuppgifter påträffas, men de anonymiseras eller ignoreras. 
 
Strukturerade prisuppgifterna lagras pseudonymiserat i syfte att undvika dubbletter i de fall samma avräkning läses in två eller fler gånger. Det skall inte gå att i övrigt knyta en strukturerad prisuppgift till en fysisk person. Därmed är de strukturerade prisuppgifterna inte personuppgifter, och omfattas inte längre av dataskyddsförordningen. 
 
Rättslig grund 
En användare initierar en behandling för att plocka ut prisuppgifter genom att skicka in en avräkning. Personuppgifterna behandlas endast i syfte att den information som publiceras inte skall innehålla personuppgifter. SNPs behandling av personuppgifterna betraktas därmed som nödvändig.
 
Personuppgiftsansvarig
Salbo Konsult AB agerar personuppgiftsbiträde åt SNP Prisportal.
 
Bakgrund 
SNP Prisportal är en onlinetjänst, både via epost och webb. Dataskyddslagen medger för onlinetjänster ett undantag från samtycke för att tillhandahålla den funktion som användaren uttryckligen begär. Integritetsskyddsmyndigheten skriver även angående “Rättslig grund innan avtal ingåtts” på sidan Behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av onlinetjänster 
 
Viss behandling av personuppgifter kan vara nödvändig att utföra innan ett avtal ingås. Även en sådan behandling är tillåten, förutsatt att det är den registrerade som tar initiativ till att ingå ett avtal och behandlingen är nödvändig för att nå fram till det den registrerade har tagit initiativ till.