bild prisportl mindre

SNP Prisportal

Tillsammans med Svenska nötköttsproducenter (SNP), Agroväst, Hushållningssällskapet och Salbo AI utvecklar Skira en prisportal för producenter av nötkött.

Med hjälp av detta prisverktyg kommer nötköttsproducenter som skickar sina djur till slakt ha tillgång till en pristjänst där de kan jämföra samt få en bättre inblick i faktiska slaktpriser.
Prisverktyget kommer vara en del av Skiras befintliga marknadstjänst Lumen som idag huvudsakligen ger insyn i spannmålsmarknaden.

Vår förhoppning och målsättning är att denna utökning av Lumen kommer hjälpa nötköttsproducenter till en mer informerad position i förhandlingar med slakterier och uppköpare av djur, samt öka medvetenheten om hur kvalitetsförbättringar i uppfödningen kan gynna gårdens ekonomi

För att kunna utveckla den teknik som Prisportalen kräver, behöver vi nu tillgång till så många olika typer av avräkningsnoteringar som möjligt. Det verktyg som ska kunna hantera alla parametrar från olika avräkningar behöver tränas och det krävs därför ett flertal medverkande.

Vi efterlyser därför nu så många avräkningar som möjligt – både gamla och nya, i pappersform eller elektroniska.

Du och alla andra är helt anonyma i Prisportalen. Det är enbart den personal som utvecklar tekniken som ser vad som står på de faktiska avräkningarna.

Skicka dina avräkningar direkt till: prisportal@notkottsproducenter.se

Vid frågor om projektet, kontakta: Anna Jamieson anna@naturbete.se