Stadgar, verksamhetsberättelse och stämmoprotokoll

Stadgar

Stadgar

Stadgar för Sveriges Nötköttsproducenter antagna av stämman 20 november 2015.

Verksamhetsberättelse

Verksamhets- berättelse

SNP Verksamhets- berättelse 2022 - 2023

Verksamhets- berättelse

SNP Verksamhets- berättelse 2021 - 2022

Verksamhets- berättelse

SNP Verksamhets- berättelse 2020 - 2021

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll 2022

Signerat protokoll från SNP´s årsstämma 2022.

Stämmoprotokoll 2021

Signerat protokoll från SNP´s årsstämma 2021.