Styrelsen / Valberedningen / Revisorer

Styrelsen

Som styrelse säkerställer vi att föreningen drivs effektivt och följer gällande lagar och regler. Vi planerar och genomför beslut som främjar föreningens mål och medlemmarnas intressen.

Henrik Lander

Ordförande

Anna Jamieson

vice ordförande

Bengt Persson

Ledamot

Camilla Hansson

Ledamot

Christer Melander

Ledamot

Fredrik Gunnarsson

Ledamot

Ida Oderstål

Ledamot

Ove Konradsson

Ledamot

Carina Johansson

Verksamhetsledare

Magnus Johansson

Adjungerad NAB

Fredrik Sundblad

Adjungerad LRF Kött

Valberedningen

Som valberedning säkerställer vi att föreningen får kompetenta och engagerade styrelseledamöter. Vi granskar kandidater, genomför intervjuer och föreslår de bästa personerna för styrelseuppdrag.

avatar2

Caroline Dahrén

Sammankallande

avatar1

Sanna Soleskog

avatar3

Henrik Hörgerud

avatar4

Stefan Lindgren

avatar3

Joakim Andersson

Sr. Accountant

revisorer

Som revisorer för föreningen säkerställer vi att ekonomin är korrekt och följer gällande lagar och regler. Genom att granska bokföring, årsredovisningar och skattedeklarationer bidrar vi till föreningens ekonomiska hälsa och trovärdighet.

avatar3

Anders Söderberg

avatar4

Pär Engdahl

avatar3

Jonas Nygren